خودشناسی

خودآگاهی انسان

هر کسی را بهر کاری ساختند

بیشتر کارجویان و جستجوگران منبع درآمد که در یافتن کسب و کار یا شغل رویایی خود شکست خورده ­اند، شکست­شان نه به دلیل عدم اطلاعات و دانش در باره بازار.

بلکه به دلیل عدم اطلاعات و دانش در مورد خودشان بوده است.

به طوری مولانا در مثنوی معنوی می فرمایند:       

   هر کسی را بهر کاری ساختند                         میل آن را در دلش انداختند

   همچنان که سهل شود ما را حضر                   سهل شود هم قوم دیگر را سفر

با برداشتن نقاب­ های که جامعه و محیط به انسان تحمیل کرده است و می­ کند.

  اولین کاری که باید کرد این است که شناخت دوباره از خودمان، از من انسانی خود پیدا کنیم.

بازنگری در نگاهمان به خویشتن داشته باشیم.

بعد از بازشناسی و مدیریت خود نوبت به خانواده، محله، شهر و کشور می ­رسد.

اما متأسفانه بعضی­ ها در مدیریت همان دایره اول و شناخت مشکل دارند می ­خواهند مدیریت کلانی و جهانی داشته باشند.

معنی دار کردن زندگی

 برای آشتی با خود و شناخت من واقعی باید کشف کنیم که چه چیزی زندگی ما را معنی­دار می ­کند.

 برای کسب آن تلاش کنیم و این معنی­ داری وقتی حقیقی و پایدار است که معنی را از بیرون نگیریم.

بلکه سعی کنیم با خودشناسی عوامل معنی­ دار کردن درونی خود را کشف نماییم.

خودشناسی

خودشناسی یعنی توانایی فرد برای تشخیص اینکه:

“من که هستم و چه دارم ؟”.

این شناسایی با شناخت صفات و استعدادهای ذاتی و بالقوه، علایق و تیپ شخصیتی فرد آغاز می­ شود و به انتخاب کسب و کار یا شغل مناسب در زندگی ختم می­ گردد.

برای مطالعه بیشتر و استفاده از ابزارهای کاربردی خودشناسی به کتاب زیر که در حال چاپ است، مراجعه شود:   بیشتر از مدرسه و دانشگاه تالیف دکتر حسن عبدی  انتشارات حریم دانش     

یا اینکه به مقالات مربوطه مراجعه شود: ۱. ابزارهای خودشناسی    

۲. خودآگاهی انسان        ۳. عظمت خلقت و خلاقیت انسان       

دکتر حسن عبدی- مدرس و مشاور کسب و کار و کارآفرینی

مطالعه بیشتر