مدل کسب و کار و بخش های مشتری

مدل کسب و کار

امروزه داشتن و توجه به مدل کسب و کار از اهمیت فراوانی برخوردار است.

برای مطالعه منافع داشتن مدل کسب و کار به مقاله “اهمیت تهیه نقشه مدل کسب و کار” مراجعه شود: اهمیت تهیه نقشه مدل کسب و کار

اولین سئوال مدل کسب و کار بخش های مشتری کسب و کار می باشد. 

  • مشتریان کالا یا خدمات تولیدی کسب و کار، چه کسانی هستند و چه ویژگی­ها، مسائل، نیازها و علایقی دارند؟

بخش­ های مشتری گروهای مختلفی از افراد و سازمان­ های را شامل می ­شوند.

به منظور برآورد کردن بهتر نیازهای مشتریان، آنها را در بخش­ های جداگانه بر حسب نیازهای مشترک، رفتارهای مشترک، علایق، سطح درآمد، جنسیت، سن و سایر ویژگی­ها به یک یا چند بخش گروه­بندی می­کنیم.

کسب و کار باید دقیقاً تصمیم بگیرد که خواهان ارائه خدمت به چه بخش ­ها و حوزه­ های تخصصی است.

ممکن است هر کدام از این بخش­ها به دلیل مسائل متفاوت، نیاز به یک پیشنهاد مجزا داشته باشند.

دسترسی به هر بخش کانال­های متفاوتی را اقتضا کند.

هر بخش به روابط متفاوتی نیاز داشته باشند.

سودآوری هر کدام از بخش­ها متفاوت باشند.

یا هر بخش تمایل به پرداخت برای جنبه ­های مختلفی از ارزش پیشنهادی داشته باشند.

اغلب کسب و کارها از گروه خاصی از مشتریان نسبت به سایرین دریافتی بیشتری دارند.

انواع مختلفی از بخش­ های مشتری وجود دارد تحت عنوان:

بازار انبوه نظیر لوازم الکترونیکی مصرفی که تمایزی بین بخش­های مختلف مشتری وجود ندارد.

بازار گوشه ­ای نظیر بازار تولیدکنندگان قطعات خودرو که بر برآورد نیازهای بخش­های ویژه­ ی از مشتریان متمرکز است.

بازار بخش­ بندی شده نظیر بازار مشتریان بانک­های تخصصی که با توجه به نیاز و مسائل مشتریان در ارتباط با مشتری، جریان­های درآمدی مکتسبه و سایر اجزای مدل کسب و کار تمایز قائل می­شوند.

بازار متنوع که موسسه با مدل کسب و کار متنوع از لحاظ مشتری، به دو بخش مشتری، با نیازها و مسائل به شدت متفاوت خدمت ارائه می­کند.

در بازارهای چندوجه ی برخی سازمان­ها به دو یا چند بخش مرتبط مشتری خدمت ارائه می­دهند برای مثال موسسه­ای که روزنامه رایگان عرضه می­کند به پایگاه بزرگی از خوانندگان جهت جذب آگاهی نیاز دارد که به هر دو بخش برای عملکرد صحیح کسب و کار نیاز دارد.

کتاب صفر تا بیست کارآفرینی

برای مطالعه بیشتر به کتاب “صفر تا بیست کارآفرینی” مراجعه شود: صفر تا بیست کارآفرینی

دکتر حسن عبدی- مربی و مشاور کسب و کار

مطالعه بیشتر