نقشه مدل کسب و کار شخصی شما

مدل کسب و کار

همان­طوری که قبلاً بیان شد برای خلق و مدیریت هر کسب و کاری نیازمند داشتن نقشه مدل کسب و کار هستیم و نقشه مدل کسب و کار شخصی شما هم منطق ایجاد رفاه (سود) و رضایت در کسب و کار و زندگی است که از طرف فرد تهیه می ­شود.

نقشه مدل کسب و کار شخصی شما

به مانند نقشه مدل کسب و کار یک ابزار بصری و مشابه آن است که دارای نه جزء اساسی می­ باشد که در جدول زیر نشان داده شده است.

کسانی که یاری­شان می­ کنید؟

 

 

 

 

نحوه تعامل شما

 

 

 

 

شیوه کمک شما

آنچه شما انجام می­دهید؟

 

 

کسانی که یاری­تان می­کنند؟

شیوه شناخت آنها از شما و شیوه تحویل (ارائه) شما

شما که هستید و چه دارید؟

آنچه به دست می­ آورید (مزایا و درآمد)

آنچه می­ دهید (هزینه ­ها)

 

اجزای نه­ گانه مدل کسب و کار شخصی شما به ترتیب اهمیت شامل:

 • شما که هستید و چه دارید؟
 • کسانی که یاری ­شان می­ کنید چه کسانی هستند؟
 • آنچه شما انجام می­ دهید؟
 • شیوه کمک شما چگونه است؟
 • شیوه شناخت آنها از شما و شیوه تحویل (ارائه) شما چگونه است؟
 • نحوه تعامل شما چگونه است؟
 • آنچه به دست می­ آورید (مزایا و درآمد)؟
 • کسانی که یاری­ تان می­ کنند؟
 • آنچه می ­دهید (هزینه)؟

  شما که هستید و چه دارید (منابع کلیدی شما)؟

  شما همان دارایی­ ها و منابعی هستید که در اختیار دارید.

  این منابع و دارایی­ ها شامل پتانسیل ­های درونی، علایق، مهارت ­ها و توانایی­ ها، شخصیت و سایر دارایی­ ها و سرمایه­ های شخصی ناملموس و ملموس تحت کنترل شخص شما می­ باشند.
 • در نهایت هویت شما که فراتر از علایق، توانایی­ ها و مهارت­ ها و شخصیت است که شامل ارزش­ ها، هوشمندی، حس شوخ ­طبعی، هدفمندی و … است.

   

  کسانی که یاری­ شان می­ کنید (بخش­ های مشتری)؟

  کسانی که یاری­ شان می­ کنید همان مشتریان شما هستند که دارای مسائل، نیازها، منافع یا لذاتی هستند

  بابت دریافت منفعت (حل مسائل ­شان، رفع کم هزینه نیازهای­ شان، رسیدن به منافع یا لذات بیشتر) از جانب شما، پول خود را خرج می­ کنند.

   

  برای درک و مطالعه بیشتر در این خصوص به کتاب ” بیشتر از مدرسه و دانشگاه” که در حال چاپ می باشد مراجعه کنید.
 • دکتر حسن عبدی- مربی، مشاور و مدرس کسب و کار

مطالعه بیشتر